De levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van het reglement handelsverkeer van muziekuitgaven Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, depotnr. 25/2001.

Aanvullingen en weergave van enkele onderdelen van deze voorwaarden:

Door ons uitgegeven boeken worden onder voorbehoud van overmacht de eerstvolgende werkdag verstuurd. Boeken die niet door ons zijn uitgegeven en niet op voorraad zijn worden na ongeveer een week verstuurd.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren.

Bestellingen van meer dan 5 boeken van personen die nog geen vaste klant zijn, worden geleverd na vooruitbetaling tenzij anders is overeengekomen. Wanneer wij een bestelling ontvangen van meer dan 5 boeken sturen wij een acceptgiro toe. Zodra de betaling bij ons binnen is wordt de bestelling verstuurd.

Bestellingen kunnen niet worden geretourneerd tenzij anders is overeengekomen. Het retour sturen van een bestelling ontslaat u dan ook niet van de plicht tot betaling van deze bestelling.

Heeft u klachten over het door u ontvangen boek of de CD? Neemt u dan binnen 14 dagen telefonisch contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat u een nieuw boek of CD van ons ontvangt. Reclamaties die na 14 dagen bij ons binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Wij verzoeken u binnen 14 dagen te betalen. Na overschrijding van de termijn volgt een eerste herinnering waarvoor wij 5 euro in rekening zullen moeten brengen als bijdrage in de kosten van administratie, port en acceptgiro. Er wordt twee maal een herinnering verstuurd. Mocht ook na de tweede herinnering uw betaling niet op tijd bij ons binnen zijn dan zullen wij helaas de vordering in handen moeten geven van ons incassobureau Profinca in Bergen op Zoom.